С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова ← Повернутись до розділів

§ 20. Змістові відношення між частинами безсполучникового складного речення - СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ І ЙОГО ОЗНАКИ. СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ