§ 25. Використання складних речень з різними видами сполучникового і безсполучникового зв'язку в текстах різних стилів - СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ З РІЗНИМИ ВИДАМИ СПОЛУЧНИКОВОГО І БЕЗСПОЛУЧНИКОВОГО ЗВ'ЯЗКУ