§ 28. Актуальне членування речень у висловлюванні: відоме і нове - СКЛАДНЕ СИНТАКСИЧНЕ ЦІЛЕ