ДПА Математика 4 клас В.Г. Бевз, Д.В. Васильєва 2021 Збірник підсумкових контрольних робіт

ДПА 4 клас Математика
ДПА Математика 4 клас В.Г. Бевз, Д.В. Васильєва (2021 рік) Збірник підсумкових контрольних робіт
  • Автори:
  • Тип: Збірник підсумкових контрольних робіт
  • Рік видання: 2021
  • Видавництво: Освіта, Київ

Збірник підсумкових контрольних робіт з математики. 4 клас / В. Г. Бевз, д. В. Васильєва. -К. : Видавничий дім <Освіта>, 2021. -48 с.
Навчальний посібник містить орієнтовні контрольні роботи, призначені для проведення підсумкової атестації учнів 4 класу з математики. Їх зміст відповідає вимогам чинної програми з математики для 4 класу закладів загальної середньої освіти. 

У посібнику подано контрольні роботи двох типів, кожна з яких представлена у двох варіантах.

Для учнів початкової школи, батьків та вчителів.


Обери відповідь до вправи

Щось сталось!!! Розділів не виявлено :(

(Схвалено для використання у закладах загальної середньої освіти комісією з педагогіки та методики початкового навчання Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України лист Інституту модернізації 3місту освіти від 05.04.2019 № 22.1/12-Г-177)

ШАНОВНІ ВЧИТЕЛІ!

Зміст завдань для підсумкових контрольних робіт з математики розроблено відповідно до державних вимог щодо навчальних досягнень учня /учениці, визначених чинними навчальними програмами для 1-4 класів з математики.
У збірнику подано 10 контрольних робіт у двох рівноцінних варіантах.

Система завдань підсумкових контрольних робіт з математики охоплює усі змістові лінії програми без дублювання перевірки одного і того ж уміння в різних завданнях (не враховуючи обчислень) та містять завдання, що включають навчальний матеріал з математики для 1-4 класів, компетентнісно-орієнтовані завдання різних видів і рівнів складності, виконуючи які учні не тільки матимуть змогу добре підготуватися до державної підсумкової атестації, а й удосконалять уміння використовувати набуті знання на практиці, зокрема у життєвих ситуаціях. Відповідно до вимог проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у закладах загальної середньої освіти пропонується 5 тестових контрольних робіт  і 5 комбінованих.

На проведення контрольної роботи відводиться 1 академічна година (один урок) : 5 хв - на пояснення змісту роботи та інструкції щодо її виконання і 35 хв - на її виконання.

ОЦІНЮВАННЯ

Правильне виконання усіх завдань забезпечує найвищий бал - 12.
Знижувати бал учню І учениці за оформлення письмової роботи не рекомендуються .
У разі якщо неправильно виконано одну дію задачі , її розв'язання оцінюється 2 балами , якщо неправильно виконано дві дії - 1 балом.

Якщо завдання( * ) виконано частково , воно оцінюється 1 балом .