Розділ 1. Текст - § 4. Будова тексту

Умова:

Складіть і запишіть міркування за поданим твердженням і висновком. Доберіть влучний заголовок до тексту.
Твердження: Книжку називають другом.
Доказ (доведення): По-перше, ... . По-друге, ... .
Висновок: Тому треба читати книжки
Книжка вчить, як на світі жить.

Розв'язання:

Чому книгу називають другом?
Книжку називають другом.
По-перше, книга потрібна людині і у праці, і у навчанні, і у дозвіллі. По-друге, книги містять у собі весь розум, набутий людством за всю історію його існування.
Тому треба читати книжки.

Повідомити про помилку