Розділ 2. Речення - § 11. Види речень за метою висловлювання та інтонацією

Завдання 8

Прочитайте речення. Яке воно за метою висловлювання?
Пожовкле листя тихо опадає на землю.
• Побудуйте питальні речення, які стосувалися 6 різних слів цього речення. Запишіть за зразком. Усно дайте на них відповіді.
Що тихо опадає на землю?

Розв'язання:

Пожовкле листя тихо опадає на землю. Це розповідне речення.
Що тихо опадає на землю?
Яке листя тихо опадає на землю?
Як опадає пожовкле листя на землю?
Куди опадає пожовкле листя?

Повідомити про помилку