Розділ 4. Будова слова - § 19. Закінчення слова, його роль у реченні

Завдання 8

Прочитайте вірш Василя Шаройка.
Хитре місто
- В Лондоні тумани часто,
- Гнат Петрович каже.
- Діти, хто із вас на карті
нам його покаже?
Подає указку Грицю.
Але Гриць затявся:
- Я не можу, бо в тумані
Лондон заховався.
• Визначте закінчення у виділених словах. У яких словах закінчення є нульовим? Запишіть їх.

Розв'язання:

бачу
бачиш
бачить

сад
садом
саду
Гнат [], Петрович [], Гриць [], Лондон [].

Повідомити про помилку