Розділ 4. Будова слова - § 22. Наголос

Завдання 1

Прочитай виразно вірш Наталії Трохим. Добери до нього заголовок.
Походила осінь містом,
насмітила жовтим листом,
всюди листя натрусила,
забавлялась - залишила.
Вітер листя підхопив,
покружляв - і теж лишив.
Видно, вирішив: - Дарма,
прибиратиме сама зима...
• Випиши перше речення з вірша. Перевір написане за підручником.
• Постав знак наголосу у словах.

Розв'язання:

• Походи́ла о́сінь мі́стом, насміти́ла жо́втим ли́стом, всю́ди ли́стя натруси́ла, забавля́лась - залиши́ла.

Повідомити про помилку