Розділ 4. Будова слова - § 22. Наголос

Завдання 2

Прочитайте вголос слова.
Дрова, виразно, сантиметр, листопад, предмет, читання, кілометр, ходжу, беремо, донести, була, живемо, новий, олень, подруга, посередині.
• Запишіть спочатку слова, у яких наголошений перший склад, далі - другий, потім - третій. Підкресліть ненаголошені склади.

Розв'язання:

• Дро́ва, о́лень, по́друга, вира́зно, предме́т, чита́ння, ходжу́, була́, нови́й, сантиме́тр, листопа́д, кіломе́тр, беремо́, донести́, живемо́, посере́дині.

Повідомити про помилку