Розділ 4. Будова слова - § 22. Наголос

Завдання 3

Прочитай вірш В'ячеслава Романовського.
Наголос - то зовсім не дрібниця.
З наголосом вірно подружи,
і відкриє слово таємницю:
образи, образи, образи.
• Поясни значення виділених слів. Якщо не знаєш - звернися до тлумачного словника.

Розв'язання:

• О́брази - зовнішній вигляд кого-, чого-небудь, обра́зи - зневажливе висловлювання, негарний вчинок, образи́ - те саме, що ікона.
• Наголос може змінювати значення слова.

Повідомити про помилку