Розділ 4. Будова слова - § 22. Наголос

Завдання 5

Запишіть слова. Позначте в них наголос.
Алфавіт, помилка, також, комбайнер, мабуть.
• Як це завдання виконав твій однокласник (твоя однокласниця)? Що ви помітили?
Позначте обидва наголоси у слові.

Розв'язання:

Алфа́віт, алфаві́т, по́милка, поми́лка, та́кож, тако́ж, комбайне́р, комба́йнер, ма́буть, мабу́ть.

Повідомити про помилку