Розділ 4. Будова слова - § 24. Ненаголошені звуки [є], [и] в коренях слів. Позначення їх на письмі

Завдання 3

Прочитайте слова. Правильно вимовляйте голосні звуки в не-наголошених складах.
е] - [и]        [еи] - [е]
дими - дим  село - села
кити - кит     весло - весла
• Запишіть слова. Підкресліть букви, якими позначено наголошені і ненаголошені звуки.
• Якою буквою позначено наголошений і ненаголошений звук [е]?
• Якою буквою позначено наголошений і ненаголошений звук [и]?

Розв'язання:

е] - [и]
дими́ - ди́м
кити́ - ки́т
и] - [е]
село́ - се́ла
весло́ - ве́сла

Повідомити про помилку