Розділ 4. Будова слова - § 27. Вимова і написання слів зі звуками [ґ], [дж], [дз], [дз']

ГДЗ на вправу 1 до параграфа 27 з української мови авторів Вашуленко Васильківська, що знаходиться в підручнику на сторінці 80

Умова:

Порівняйте схеми слів і написання.
[– • – • – •] джерело
[– = • –] дзвін
[= • –] дзьоб
Який звук передається на письмі за допомогою буквосполучення дж? Які звуки передаються на письмі за допомогою буквосполучення дз?


Розв'язання:

Звуки [дж], [дз], [дз'] позначаються на письмі буквосполученнями дж, дз.

Повідомити про помилку