Розділ 4. Будова слова - § 27. Вимова і написання слів зі звуками [ґ], [дж], [дз], [дз']

ГДЗ на вправу 5 до параграфа 27 з української мови авторів Вашуленко Васильківська, що знаходиться в підручнику на сторінці 81

Умова:

Виберіть потрібні букви і прочитайте скоромовку Юрія Кругляка.
(Г, ґ)уска (г, ґ)рає на (г, ґ)ітарі,
(г, ґ)ел(г, ґ)отить (г, ґ)усак (г, ґ)а(г, ґ)арі,
(г, ґ)оробець (г, ґ)ука (г, ґ)рака,
(г, ґ)ава (г, ґ)атить (г, ґ)опака.
• Які слова вам незрозумілі? Знайдіть їхні значення у тлумачному словнику. Запишіть утворену скоромовку.
• Підкресліть назви птахів, про яких ідеться в тексті.
• У вимові яких слів скоромовки ти сумніваєшся? Знайди їх у словнику і навчися вимовляти правильно. Зверни увагу на наголос цих слів.
• Навчися швидко і правильно вимовляти скоромовку.

Розв'язання:

Гуска грає на гітарі,
ґелґотить гусак ґаґарі,
горобець гука ґрака,
ґава гатить гопака.

Повідомити про помилку