Розділ 4. Будова слова - § 28. Вимова і написання слів із дзвінкими приголосними звуками в кінці слова і складу

ГДЗ на вправу 3 до параграфа 28 з української мови авторів Вашуленко Васильківська, що знаходиться в підручнику на сторінці 83

Умова:

Прочитайте слова, уставте пропущені букви, що позначають дзвінкі приголосні звуки.
во..ник
ка..ка
зага..ка
гри..
са..
ні..
• Запишіть утворені слова.

Розв'язання:

Вогник, казка, загадка, гриб, сад, ніч.

Повідомити про помилку