Розділ 5. Частини мови - 33. Поняття про іменник як частину мови

Умова:

Прочитайте уривок із вірша Вадима Скомаровського. Намалюйте словесний портрет зими.
Навкруги казкові шати –
сиве плетиво гілок.
Спробуй зразу відгадати,
де тут в'яз, а де дубок.
Де калина, де шипшина,
де черешенька мала?
Все зима запорошила,
запушила, замела.
• Випишіть із вірша іменники за абеткою. Доведіть, що виписані слова є іменниками.
• Знайдіть у вірші слова-синоніми. Це іменники?


Розв'язання:

• В’яз, гілок, дубок, зима, калина, черешенька, шати, шипшина.

Повідомити про помилку