Розділ 5. Частини мови - 34. Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній

Умова:

Прочитай. Наведи власні приклади іменників.
учень, школяр, українець
учениця, школярка, українка
дівча, хлоп'я, дитя
• Запиши ці слова, познач закінчення іменників.
• Зроби висновок, до якого роду належать іменники кожної групи.


Розв'язання:

• Учень[ ], школяр[ ], українець[ ] (ч. р.);
учениц[я], школярк[а], українк[а] (ж. р.);
дівч[а], хлоп’[я], дит[я] (с. р.).

Повідомити про помилку