FOE - збудуй свою імперію!

ГДЗ Русский язык 5 клас Л.В. Давидюк 2013 

ГДЗ Русский язык 5 клас Л.В. Давидюк (2013 рік)
 • Автори:
 • Тип: Відповіді до підручника
 • Рік видання: 2013
 • Видавництво: Світоч, Київ
 • 2

Кожному школяреві доведеться в новому навчальному році вивчити не мало нових тем, засвоїти велику кількість правил і виконати багато вправ. Кожен розділ наповнений новою інформацією, яку не завжди просто освоїти. Маленький п'ятикласник повинен вивчити ще стільки нового!


Обери відповідь до вправи

 • ВСТУПЛЕНИЕ. ПОВТОРЕНИЕ № 3-29

  • 1. О русском языке № 3-4

   3 4
  • 2. Общение и речь. Основные правила общения № 6

   6
  • 3. Виды речевой деятельности № 11

   11
  • 4. Повторение. Звуки и буквы № 14-17

  • 5. Повторение. Состав слова № 20-21

   20 21
  • 6. Повторение. Предложение № 23-25

   23 25
  • 7. Подводим итоги 1 № 27-29

   27 28 29
 • ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ. ОРФОГРАФИЯ № 35-132

  • 8. Звуки и буквы. Алфавит № 35-36

   35 36
  • 9. Гласные и согласные звуки № 38-41

  • 10. Слог. Деление слова на слоги. Правила переноса слов № 42-44

   42 43 44
  • 11. Ударение. Словесное, фразовое, логическое № 47-50

   47 48 50
  • 12. Орфоэпическая ошибка. Орфоэпический словарь № 55-56

   55 56
  • 13. Гласные звуки № 58-59

   58 59
  • 14. Произношение гласных звуков № 61

   61
  • 15. Проверяемые и непроверяемые написания безударных гласных № 65-66

   65 66
  • 16. Орфографическая ошибка. Орфографический словарь № 69

   69
  • 17. Подводим итоги 2 № 70-74

  • 18. Согласные звуки № 75-77

   75 76 77
  • 19. Согласные сонорные, звонкие и глухие № 79-81

   79 80 81
  • 20. Произношение согласных звуков № 82-86

  • 21. Согласные твёрдые и мягкие № 89-97

  • 22. Обозначение на письме мягкости согласных № 98-100

  • 23. Подводим итоги 3 № 102-104

  • 24. Произношение и написание отдельных сочетаний звуков № 106-108

  • 25. Написание непроизносимых согласных в корне слова № 111-113

  • 26. Буквы о, ё после шипящих в корне № 115-121

  • 27. Употребление разделительных ь и ъ № 124-129

  • 28. Подводим итоги 4 № 130-132

 • ЛЕКСИКОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ № 133-179

  • 29. Лексика. Лексическое значение слова № 133-135

  • 30. Однозначные и многозначные слова № 136-138

  • 31. Прямое и переносное значение слова № 141

   141
  • 32. Толковый словарь № 143-144

  • 33. Омонимы. Словарь омонимов № 145-148

  • 34. Синонимы. Словарь синонимов № 150-155

  • 35. Антонимы. Словарь антонимов № 157-162

  • 37. Тематические группы слов. Идеографический словарь № 168-169

  • 38. Подводим итоги 5 № 175-179

 • СОСТАВ СЛОВА. МОРФОЛОГИЯ № 187-278

  • 39. Состав слова № 187-189

  • 40. Однокоренные слова и формы слова № 190-193

  • 41. Морфология. Общее понятие о частях речи № 195-196

  • 42. Имя существительное. Значение существительных. Род существительных № 198-199

  • 43. Изменение существительных по числам и падежам № 201-205

  • 44. Употребление существительных в роли обращения № 207

   207
  • 45. Имя прилагательное № 213-215

  • 46. Изменение прилагательных по родам, падежам и числам № 218

   218
  • 47. Имя числительное № 219-224

  • 48. Употребление имени числительного № 225

   225
  • 49. Подводим итоги 6 № 228-230

  • 50. Местоимение. Личные местоимения № 234

   234
  • 51. Притяжательные и указательные местоимения № 236-239

  • 52. Глагол. Неопределённая форма глагола № 241-243

  • 53. Глаголы прошедшего времени № 245-246

  • 54. Глаголы настоящего времени № 247-249

  • 55. Глаголы будущего времени № 252-253

  • 56. Наречие № 256-257

  • 58. Предлог № 265-266

  • 59. Союз № 268-270

  • 60. Частица № 271-273

 • СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ № 274-308

  • 61. Синтаксис. Словосочетание. Главное и зависимое слово в словосочетании № 274-278

  • 62. Предложение. Грамматическая основа предложения № 280-283

  • 63. Простые и сложные предложения № 284-286

  • 64. Второстепенные члены предложения № 288-289

  • 65. Предложения по цели высказывания № 292

   292
  • 66. Предложения с однородными членами № 293-296

  • 68. Значение и интонация сложного предложения № 298

   298
  • 69. Подводим итоги 8 № 301-304

  • 70. Систематизируем и обобщаем № 305-308


Варто переглянути

15.12 18:39
собака кіт муха слон мурашка дикий кіт математика кур мова англ мова природа нім мова інформ історія украхини осн здор уекр літ француска мова 22222222:*""""""""""""""""""""""""""""""""222222222"""""""""

До вправи: 135

Допомога учню - готові домашні завдання

На допомогу нашому маленькому школяреві завжди прийдуть збірники ГДЗ з російської мови, які вже опубліковані і зберігають безліч рішень до завдань зі шкільного підручника. На порталі, в тому числі, розміщений збірник ГДЗ Російська мова 5 клас Л.В. Давидюк 2013 року.

Російська мова 5 клас і ГДЗ

Русский язык 5 класс Л.В. Давидюк (2013 год) допоможе Вам перевіряти свої відповіді. Перевіривши домашню роботу з рішеннями в нашому розв'язнику, учень зможе бути спокійним і не переживати за свої уроки.

Користуйся сайтом з мобільного

Відтепер наш сайт став мобільним! Відвідай його зі свого мобільного пристрою в зручний для тебе час і в зручному для тебе місці. Тепер всі відповіді будуть доступні завжди. Бажаємо всім п'ятикласників простого і веселого навчального року!