FOE - збудуй свою імперію!

ГДЗ Русский язык 5 клас А.Н. Рудяков, Т.Я. Фролова, М.Г. Маркина-Гурджи 2013 Пятый год обучения

ГДЗ Русский язык 5 клас А.Н. Рудяков, Т.Я. Фролова, М.Г. Маркина-Гурджи (2013 рік) Пятый год обучения
 • Автори:
 • Тип: Пятый год обучения
 • Рік видання: 2013
 • Видавництво: Не вказано
 • 3

Наш сайт пропонує увазі п'ятикласника ГДЗ російська мова 5 клас А.Н. Рудяков, Т.Я. Фролова, М.Г. Маркіна-Гурджі П'ятий рік навчання 2013 року. Він уже опублікований на порталі разом з підручником і готовий допомогти учням у виконанні домашніх завдань. Кожну вправу можна легко і просто відкривати в новому вікні і дивитися рішення.


Обери відповідь до вправи

 • ВВЕДЕНИЕ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ № 4

  • §1. Место русского языка среди других языков в Украине № 4

   4
 • ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ. ОРФОГРАФИЯ № 16-258

  • § 2. Звуки и буквы. Слово и его звуковая оболочка № 16-26

  • § 3. Обозначение звуков на письме. Алфавит № 33-44

  • § 4. Буквы ь и г. в русском языке, их значение. Буквы е, ё, ю, я в русском языке, их значение № 47-62

  • § 5. Правила употребления разделительного твёрдого знака (ъ) и разделительного мягкого знака (ь) № 66-73

  • § 6. Понятие о слоге. Деление слова на слоги. Правила переноса слов № 77-91

  • § 7. Гласные звуки в сильных и слабых позициях: ударные и безударные гласные. Произношение гласных звуков и их передача на письме № 96-105

  • § 8. Проверяемые написания безударных гласных в корне слова № 109-118

  • § 9. Написание непроверяемых безударных гласных в корне слова № 120-134

  • § 10. Согласные звуки. Звонкие и глухие согласные в сильных и слабых позициях: их произношение № 138-151

  • § 11. Звонкие и глухие парные согласные в сильных и слабых позициях: их передача на письме № 154-167

  • § 12. Твёрдые и мягкие согласные. Обозначение на письме мягкости согласных № 172-182

  • § 13. Употребление мягкого знака (ь) для обозначения мягкости № 191-195

  • § 14. Произношение некоторых сочетаний звуков № 201-211

  • § 15. Фонетический разбор № 215-222

  • § 16. Непроизносимые согласные в корне слова № 226-236

  • § 17. Написание букв о—ё в корне слова после шипящих № 239-249

  • § 18. Написание букв и—ы после ц № 253-258

 • ЛЕКСИКОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ № 260-342

  • § 19. Лексика. Понятие о слове. Лексическое значение слова № 260-269

  • § 20. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова № 281-291

  • § 21. Группы слов по значению. Синонимы № 295-304

  • § 22. Антонимы № 310-320

  • § 23. Омонимы № 322-334

  • § 24. Тематические группы слов № 341-342

 • СОСТАВ СЛОВА № 352-375

  • § 25. Значимые части слова — морфемы № 352-364

  • § 26. Однокоренные слова № 366-375

 • МОРФОЛОГИЯ № 380-560

  • § 27. Части речи № 380-392

  • § 28. Имя существительное. Значение существительного. Число и род существительного № 397-408

  • § 29. Изменение существительных по числам и падежам № 411-423

  • § 30. Именительный падеж со значением обращения. Знаки препинания в предложениях с обращением № 426-435

  • § 31. Имя прилагательное. Значение прилагательных № 441-451

  • § 32. Изменение прилагательных по родам, падежам, числам № 452-462

  • § 33. Имя числительное. Общее понятие о числительном № 465-474

  • § 34. Местоимение. Понятие о местоимении. Личные местоимения № 481-487

  • § 35. Притяжательные и указательные местоимения № 490-499

  • § 36. Глагол. Значение глагола. Неопределённая форма глагола № 500-516

  • § 37. Время глагола. Форма прошедшего времени № 524-531

  • § 38. Глагол. Настоящее время глагола. Будущее время глагола № 534-543

  • § 39. Наречие. Общее понятие о наречии № 550-560

 • СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ № 566-602

 • СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ № 607-717

  • § 43. Словосочетание. Главное и зависимое слово в словосочетании № 607-619

  • § 44. Предложение. Грамматическая основа предложения. Понятие о простом и сложном предложении № 622-633

  • § 45. Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске № 638-644

  • § 46. Второстепенные члены предложения. Дополнение № 659-662

  • § 47. Определение № 670-677

  • § 48. Обстоятельство № 682-691

  • § 49. Однородные члены предложения № 693-706

  • § 50. Сложное предложение № 709-713

  • § 51. Повторение изученного № 714-717


Варто переглянути

16.05 22:05
Почему не новых а новый

До вправи: 695

Admin Саша 16.05 22:25
Виправили, дякуємо!

Вчися на відмінно

Без реєстрації можна переглядати будь-які збірники готових домашніх завдань на нашому сайті. ГДЗ русский язык 5 класс А.Н. Рудяков, Т.Я. Фролова, М.Г. Маркина-Гурджи Пятый год обучениядопоможе перевірити школяреві чи правильно він виконав вправу, яку задали в школі і отримати за неї високу оцінку.

Зручно з мобільного

Мобільні телефони, які завжди під рукою тепер стають бібліотекою підручників. Всі книги для п'ятого класу можна скачати у нас на порталі і завжди носити з легкістю в школу.

П'ятикласники і ГДЗ онлайн

У п'ятому класі діти виконують не мало домашньої роботи, тому наш сайт зробив багато розділів з домашніми завданнями, де зібрані всі електронні підручники і рішення до всіх дисциплін.