ГДЗ Українська мова 6 клас С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова, М.Г. Жук (2014 рік) 

Назад до ГДЗ 6 клас Українська мова
ГДЗ Українська мова 6 клас С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова, М.Г. Жук (2014 рік)
147
 • Автори:
 • Тип: Відповіді до підручника
 • Рік видання: 2014
 • Видавництво: Грамота, Київ
 • Мова навчання: українська

Протягом року школярам вчителі будуть задавати безліч домашнього завдання. Вправи будуть простими і складними, розв’язуватимуться різними способами. Справитися з усіма завданнями допоможеу ГДЗ Українська мова 6 клас С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова, М.Г. Жук 2014 року.

 • Від авторів № 1-12

  • § 1. Краса і багатство української мови № 1-12

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 • ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО № 13-57

  • § 2. Словосполучення і речення. Головні члени речення. Просте речення № 13-18

   13 14 15 16 17 18
  • § 3. Однорідні члени речення, вставні слова і звертання в простому реченні. Розділові знаки в простому реченні № 20-33

   20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
  • § 4. Складне речення. Розділові знаки в складному реченні № 34-39

   34 35 37 39
  • § 6. Текст. Структура тексту № 47-49

   47 48 49
  • § 7. Типи висловлювання. Стиль тексту. Офіційно-діловий стиль тексту № 53-57

   53 54 55 56 57
 • ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОПЯ № 59-146

  • § 8. Групи слів за походженням № 59-67

   59 60 61 62 63 64 65 66 67
  • § 9. Тлумачний словник української мови. Словник іншомовних слів № 69-77

   69 70 71 72 73 74 75 76 77
  • § 10. Активна і пасивна лексика. Застарілі слова (архаїзми, історизми), неологізми № 78-91

   78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 91
  • § 11. Групи слів за вживанням. Загальновживані та стилістично забарвлені слова № 92-95

   92 93 94 95
  • § 12. Діалектні слова № 96-103

   96 101 102 103
  • § 13. Професійні слова і терміни. Просторічні слова № 104-113

   104 105 106 107 108 109 112 113
  • § 14. Офіційно-ділова лексика № 114-122

   114 115 116 117 118 119 120 121 122
  • § 15. Фразеологізми. Словник фразеологізмів № 123-131

   123 124 125 127 128 129 130 131
  • § 16. Джерела українських фразеологізмів № 132-136

   132 133 135 136
  • § 17. Прислів'я, приказки, афоризми (крилаті вислови) як різновиди фразеологізмів № 137-146

   137 138 139 140 141 142 143 145 146
 • СЛОВОТВІР, ОРФОГРАФІЯ № 147-200

  • § 18. Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення № 147-156

   147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
  • § 19. Словотвірний ланцюжок. Словотвірне гніздо. Словотвірний словник. Словотвірний розбір слова № 157-161

   157 158 159 161
  • § 20. Зміни приголосних при творенні іменників із суфіксом -ин(а) від прикметників на -ський, -цький. № 162-168

   162 163 164 165 166 167 168
  • § 21. Зміни приголосних при творенні прикметників із суфіксами -ськ-, -цьк-, -зькта іменників із суфіксами -ств(о), -зтв(о), -цтв(о) № 169-175

   169 170 171 172 173 174 175
  • § 22. Складні слова. Сполучні о, е, е в складних словах № 176-182

   176 177 178 179 180 181 182
  • § 23. Правопис складних слів разом і через дефіс № 183-188

   183 184 185 186 187 188
  • § 24. Написання слів з пів № 189-194

   189 190 191 192 193 194
  • § 25. Творення і правопис складноскорочених слів № 195-200

   195 196 197 198 199 200
 • ІМЕННИК № 201-354

  • § 26. Загальна характеристика частин мови № 201-206

   201 202 203 204 205 206
  • § 27. Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль № 207-214

   207 208 209 210 211 212 213 214
  • § 28. Іменники — назви істот і неістот № 215-222

   215 216 217 219 220 221 222
  • § 29. Іменники — загальні та власні, конкретні й абстрактні назви. Збірні іменники. Велика буква і лапки у власних назвах № 223-230

   223 225 226 227 228 230
  • § 30. Рід іменників. Іменники спільного роду. Рід незмінюваних іменників № 231-241

   231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241
  • § 31. Число іменників № 242-250

   242 243 244 245 246 247 248 249 250
  • § 32. Відмінки іменників № 251-259

   251 252 253 255 256 257 258 259
  • § 33. Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни № 260-267

   260 261 262 263 264 265 266 267
  • § 34. Відмінювання іменників І відміни № 268-276

   268 269 270 271 272 273 275 276
  • § 35. Відмінювання іменників II відміни № 277-285

   277 278 279 280 281 282 283 284 285
  • § 36. Особливості відмінювання іменників чоловічого роду II відміни в родовому відмінку № 286-296

   286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296
  • § 37. Відмінювання іменників III та IV відміни № 297-303

   297 298 299 300 301 302 303
  • § 38. Особливості написання іменників у кличному відмінку № 304-310

   304 305 306 307 308 309 310
  • § 39. Відмінювання іменників, що мають форму лише множини № 311-314

   311 312 313 314
  • § 40. Особливості творення іменників. Правопис складних іменників № 315-324

   315 316 317 318 319 320 321 324
  • § 41. Не з іменниками № 325-332

   325 327 328 329 330 332
  • § 42. Букви е, и, і в суфіксах -ечок-, -ечк-, -ичок-, -ичк-, -інн(я), -енн(я), -н(я), -инн(я), -ив(о), -ев(о) № 333-340

   333 334 335 336 338 339 340
  • § 43. Написання і відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові та прізвищ іменникової форми № 344-354

   344 346 347 349 350 351 352 353 354
 • ПРИКМЕТНИК № 355-448

  • § 44. Прикметник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Повні й короткі форми прикметника № 355-367

   355 356 358 359 360 361 363 364 365 366 367
  • § 45. Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні № 369-377

   369 370 371 372 373 374 375 376 377
  • § 46. Ступені порівняння якісних прикметників № 379-388

   379 380 381 382 383 384 385 386 387 388
  • § 47. Відмінювання прикметників. Прикметники твердої і м’якої групи № 389-395

   389 390 391 392 393 394 395
  • § 48. Творення прикметників. Перехід прикметників в іменники № 396-410

   396 397 398 399 400 401 402 403 405 406 407 408 409 410
  • § 49. Написання прикметникових суфіксів № 412-418

   412 413 414 415 416 417 418
  • § 50. Написання не з прикметниками № 419-425

   419 420 421 422 424 425
  • § 51. Написання –н і -нн у прикметниках № 426-433

   426 427 428 429 430 431 432 433
  • § 52. Написання складних прикметників разом і через дефіс № 434-438

   434 435 436 438
  • § 53. Написання прізвищ прикметникової форми № 440-448

   440 442 443 444 445 447 448
 • ЧИСЛІВНИК № 450-481

  • § 54. Числівник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль № 450-455

   450 451 452 453 454 455
  • § 55. Числівники кількісні і порядкові. Числівники прості, складні та складені № 456-466

   456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466
  • § 56. Відмінювання і правопис кількісних (класне кількісних, збірних і неозначено-кількісних) числівників № 467-475

   467 468 469 472 473 474 475
  • § 57. Відмінювання і правопис порядкових числівників № 477-481

   477 478 479 480 481
 • ЗАЙМЕННИК № 482-527

 • ЗВ'ЯЗНА МОВА (МОВЛЕННЯ) № 528-586

  • § 62. Мова і розмова. Загальне уявлення про ситуацію спілкування № 528-530

   528 529 530
  • § 63. Складання і розігрування діалогів до запропонованої ситуації № 536

   536
  • § 65. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення № 546-550

   546 547 550
  • § 66. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи № 552-555

   552 553 555
  • § 67. Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю з елементами роздуму № 559-561

   559 560 561
  • § 68. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення № 563

   563
  • § 69. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму № 566

   566
  • § 70. Письмовий вибірковий переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи № 571

   571
  • § 74. Усний твір-опис природи в художньому стилі на основі особистих вражень № 579

   579
  • § 76. Повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі № 582

   582
  • § 78. Письмовий твір-опис природи в художньому стилі за картиною № 586

   586
Повідомити про помилку

Що таке ГДЗ?

Готові домашні завдання (ГДЗ) – це збірники з відповідями до вправ з української мови та інших предметів. Вони допоможуть учневі підготуватися до уроків, перевірити домашнє завдання та попрацювати над помилками.

Відповіді до вправ

Щоб завжди бути впевненим у власних знаннях, слід переконатися в правильності виконаного домашнього завдання за допомогою збірника з відповідями до вправ з української мови. Спочатку потрібно виконати всі завдання самостійно, а тоді відкрити ГДЗ і порівняти відповіді до виконаних вправ.

Навчаємось на 12 балів

Щоб точно бути впевненим в тому, що всі вправи домашнього завдання, виконані вірно, слід скористатися збірником готових домашніх завдань. Це не забере багато часу. Але ти зможеш бути впевненим, що всі вправи з української мови виконані як слід.

Готові домашні завдання з української мови

На нашому сайті тебе чекає багато різних посібників з готовими завданнями і правильними відповідями, серед них ГДЗ Укр мова 6 клас Єрмоленко 2014. Такі посібники допоможуть тобі справитися з домашнім завданням і підвищити рівень знань.

ГДЗ з укр мови 6 клас

Переглядати збірники готових домашніх завдань ти можеш навіть в школі в режимі онлайн. Для цього тобі знадобиться будь-який сучасний гаджет з доступом в інтернет. Наприклад, смартфон чи планшет.

Що вивчатимуть учні 6 класі з укр мови?

В початковій школі учні вивчили вже багато цікавого та корисного, навчилися писати твори та перекази, засвоїли основні правила граматики української мови, але попереду на них чекає ще багато нових завдань та вправ. Цього року хлопчики та дівчатка вчитимуться писати об’ємніші твори та вивчатимуть складніші правила граматики.

Українська мова на 12 балів

Засвоїти всі складні правила граматики простіше, якщо користуватися ГДЗ. На нашому порталі "12 балів" можна знайти найпопулярніші видання, серед них і ГДЗ з укр мови Єрмоленко Сичова, де можна знайти правильні готові відповіді до усіх вправ.

Як перевірити домашню роботу?

Все дуже просто. Слід скористатися збірниками готових домашніх робіт, де вже є правильні відповіді до всіх завдань. Головне, не використовувати такі книжки для бездумного списування, а відкривати тільки тоді, коли є сумніви та потрібна своєчасна підказка, адже освоїти нову тему потрібно всього за декілька уроків і вчителю складно приділити багато часу кожному учневі.