12 БАЛІВ
Т.Л. Корнієнко, В.І. Фіготіна Назад до розділів

Варіант 1 - Контрольна робота № 3. Степінь із цілим від’ємним показником