12 БАЛІВ
А.А. Ворон, В.А. Солопенко Назад до розділів

§ 12. Речення з підрядними допустовими і наслідковими - СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З ПІДРЯДНИМИ ОБСТАВИНАМИ