12 БАЛІВ
А.А. Ворон, В.А. Солопенко Назад до розділів

§ 15. Кома і крапка з комою - БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ