12 БАЛІВ
А.А. Ворон, В.А. Солопенко Назад до розділів

§ 16. Двокрапка - БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ