12 БАЛІВ
А.А. Ворон, В.А. Солопенко Назад до розділів

§ 23. Іменник. Прикметник. Числівник. Займенник - МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ