§ 10. Валентність і ступінь окиснення - РОЗДІЛ 1. Повторення та поглиблення теоретичних питань курсу хімії основної школи