§ 47. Розрахунки за термохімічними рівняннями реакцій - РОЗДІЛ 2. Неметалічні елементи та їх сполуки