6. Скінченні множини. Взаємно однозначна відповідальність - § 2. Множини та операції над ними