13. Речення. Різновиди речень за метою висловлення та інтонацією - Тема 2. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І РЕЧЕННЯ