15. Підмет як головний член речення - Тема 2. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І РЕЧЕННЯ