44. Мовностилістичні поради з уживання звертань - Тема 4. ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ, УСКЛАДНЕНЕ ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ, ЗВЕРТАННЯМ ТА ВСТАВНИМИ СЛОВАМИ