Функція [y = \sqrt[n]{x}\](у = арифметичний корінь п-ого степеня з х)