Тригонометричні рівняння, які зводяться до алгебраїчних