Розв’язування тригонометричних рівнянь методом розкладання на множники