3.2. Застосування властивостей функцій до розв'язування рівнянь