Самостійна робота 1. Закон додавання швидкостей. Середня швидкість