ГДЗ Українська мова 11 клас С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова 2011 

ГДЗ Українська мова 11 клас С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова (2011 рік)
 • Автори:
 • Тип: Відповіді до підручника
 • Рік видання: 2011
 • Видавництво: Грамота, Київ
 • 1

Обери відповідь до вправи

 • § 1. Українська мовау світі. Українська діаспора № 1-9

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • Стилістика мови. Культура мови. Стилістичні засоби фонетики № 10-74

  • § 2. Словосполучення і речення — основні синтаксичні одиниці. Стилістичні особливості простих і складних речень № 10-16

  • § 3. Синтаксичні норми № 17-24

  • § 4. Уживання простого речення в тексті № 25-31

  • § 5. Уживання складного речення в тексті № 32-35

   32 34 35
  • § 6. Основні пунктограми в простому і складному реченнях № 41-45

  • § 7. Основні пунктограми в реченнях з прямою мовою та в діалозі. Оформлення цитат № 49-50

   49 50
  • § 8. Синтаксичний і пунктуаційний аналіз № 58

   58
  • § 10. Складне синтаксичне ціле № 65

   65
  • § 11. Стильова класифікація текстів. Видозміна тексту № 71-74

 • Мовна культура і комунікація № 123-134

  • § 12. Поняття комунікації № 123-129

  • § 13. Етика професійного спілкування № 130-134

 • Основи риторики № 146-159

  • § 15. Риторика як наука й мистецтво № 146-148

  • § 16. Промова № 153

   153
  • § 17. Етика полемічної майстерності № 159

   159
 • Види мовної (мовленнєвої) діяльності № 164-263

  • § 18. Аудіювання різностильових текстів № 164-176

  • § 20. Усний переказ тексту на професійну тему із творчим завданням № 177-180

  • § 21. Діалоги на професійну тему № 182-187

  • § 22. Виступ на семінарах, зборах, конференціях. Переговори № 193-198

  • § 28. Ділові папери. Протокол. Витяг із протоколу № 230-234

  • § 29. Письмовий звіт про виконану роботу № 237-245

  • § 30. Переклад різностильових текстів № 246-257

  • § 31. Синхронний переклад текстів на професійну тематику № 258-263


Варто переглянути