ГДЗ Українська мова 8 клас С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова 2008 

ГДЗ Українська мова 8 клас С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова (2008 рік)
 • Автори:
 • Тип: Відповіді до підручника
 • Рік видання: 2008
 • Видавництво: Грамота, Київ
 • 2

Обери відповідь до вправи

 • § 1. Мова — найважливіший засіб спілкування, пізнання, впливу

  1 2 8 9 11 12
 • ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

  • § 2. Словосполучення і речення. Члени речення (у тому числі однорідні). Звертання. Вставні слова № 13-24

  • § 3. Просте і складне речення. Пряма мова і діалог № 25-37

 • СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

  • § 4. Словосполучення. Будова і види словосполучень за способами вираження головного слова № 38-48

  • § 5. Речення. Види речень за метою висловлювання і за емоційним забарвленням № 49-63

  • § 6. Просте і складне речення. Двоскладне й односкладне речення № 64-74

  • § 7. Порядок слів у реченні. Логічний наголос № 76-84

 • ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. ДВОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

  • § 8. Головні члени двоскладного речення. Підмет і присудок № 86-95

  • § 9. Форми вираження підмета № 96-105

  • § 10. Простий і складений присудок. Дієслівний складений присудок № 106-117

  • § 11. Іменний складений присудок. Тире між підметом і присудком № 119-128

  • § 12. Другорядні члени речення. Означення — другорядний член речення № 130-145

  • § 13. Прикладка як різновид означення. Правопис прикладки № 146-156

  • § 14. Додаток — другорядний член речення № 157-166

  • § 15. Обставина — другорядний член речення. Види обставин № 168-177

  • § 16. Порівняльний зворот. Уживання розділових знаків у реченнях з порівняльним зворотом № 178-189

 • ОДНОСКЛАДНЕ ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. НЕПОВНЕ РЕЧЕННЯ

  • § 17. Головний член односкладного речення № 190-197

  • § 18. Односкладне означено-особове речення № 198-208

  • § 19. Односкладне узагальнено-особове речення № 209-218

  • § 20. Односкладне неозначено-особове речення № 219-228

  • § 21. Односкладне безособове речення № 229-241

  • § 22. Односкладне називне речення № 242-250

  • § 23. Односкладне речення як частина складного речення № 251-260

  • § 24. Повне і неповне речення. Тире в неповному реченні № 263-271

 • РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ

  • § 25. Однорідні члени речення. Зв’язок і розділові знаки між однорідними членами речення № 273-287

  • § 26. Однорідні й неоднорідні означення № 291-300

  • § 27. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами № 301-312

 • РЕЧЕННЯ ЗІ ЗВЕРТАННЯМИ, ВСТАВНИМИ СЛОВАМИ

  • § 28. Речення зі звертаннями. Непоширені й поширені звертання. Розділові знаки при звертанні № 314-325

  • § 29. Речення зі вставними словами (словосполученнями, реченнями). № 326-344

 • РЕЧЕННЯ З ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ЧЛЕНАМИ

  • § 30. Поняття про відокремлені другорядні члени та уточнювальні члени речення № 346-358

  • § 31. Відокремлені означення (узгоджені, неузгоджені) № 359-365

  • § 32. Відокремлені прикладки № 366-373

  • § 33. Відокремлені обставини № 374-384

  • § 34. Відокремлені додатки № 385-392

  • § 35. Повторення відомостей про просте речення № 395-405

 • ЗВ ’ЯЗНА МОВА (МОВЛЕННЯ)

  • § 36. Повторення про зв’язну мову, текст, стилі, типи і жанри висловлювання № 407-408

  • § 37. Особливості опису місцевості. Усний стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі № 417-418

  • § 38. Особливості опису пам’яток історії та культури. Усний вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії та культури в науковому стилі № 421

   421
  • § 44. Діалог, складений на основі радіо- чи телепередачі дискусійного характеру № 439

   439
  • § 47. Усне повідомлення про мову в науковому стилі: зіставлення та узагальнення матеріалу № 455

   455
  • § 51. Ділові папери. Протокол № 467

   467

Варто переглянути