ГДЗ Українська мова 8 клас О.П. Глазова, Ю.Б. Кузнецова (2008 рік) 

Назад до ГДЗ 8 клас Українська мова
ГДЗ Українська мова 8 клас О.П. Глазова, Ю.Б. Кузнецова (2008 рік)
6
 • Автори:
 • Тип: Відповіді до підручника
 • Рік видання: 2008
 • Видавництво: Не вказано
 • Мова навчання: українська
 • ВСТУП № 3-12

  • Мова - це найважливіший засіб спілкування, пізнання та впливу № 3-7

   3 4 5 7
  • Повторення выдомостей про мовлення, текст, стилі й типи мовлення № 10-12

   10 11 12
 • ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО № 13-57

  • § 1. Словосполучення та речення. Члени речення № 13-26

   13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 26
  • § 2. Звертання. Вставні слова № 31-38

   31 32 33 36 37 38
  • § 3. Просте і складне речення № 45-47

   45 46 47
  • § 4. Пряма мова. Діалог № 52-57

   52 53 57
 • СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ: СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І РЕЧЕННЯ № 58-86

  • § 5. Словосполучення. Будова словосполучень. Види словосполучень за способами вираження головного слова № 58-62

   58 59 60 62
  • § 6. Види речення за метою висловлювання. Окличні речення № 65-66

   65 66
  • § 7. Речення прості і складні № 69-75

   69 70 71 74 75
  • § 8. Порядок слів у реченні. Логічний наголос № 78-86

   78 86
 • СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ: ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ № 88-392

  • § 9. Головні члени речення № 88-99

   88 90 91 93 94 96 97 98 99
  • § 10. Способи вираження присудка. Простий і складний дієслівні присудки № 104-120

   104 106 107 108 112 114 115 117 118 119 120
  • § 11. Тире між підметом і присудком № 124-130

   124 125 126 129 130
  • § 12. Речення непоширені і поширені. Другорядні члени речення № 133-135

   133 135
  • § 13. Означення № 138-142

   138 139 140 142
  • § 14. Прикладка як різновид означення № 146-150

   146 147 148 149 150
  • § 15. Додаток № 157-162

   157 158 161 162
  • § 16. Обставина. Види обставини за значеннями № 165-169

   165 166 167 169
  • § 17. Порівняльний зворот № 179-187

   179 180 182 185 187
  • § 18. Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка. Означено-особові речення № 194-221

   194 195 196 198 201 202 203 205 208 209 210 211 216 217 218 219 220 221
  • § 19. Односкладні прості речення з головним членом у формі підмета: називні речення № 227-231

   227 228 229 230 231
  • § 20. Односкладні речення як частини складного речення № 233-236

   233 234 235 236
  • § 21. Повні і неповні речення. Тире в неповних реченнях № 239-241

   239 240 241
  • § 22. Однорідні члени речення (зі сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком) № 251-264

   251 252 253 254 258 259 260 262 263 264
  • § 23. Однорідні і неоднорідні означення № 272-276

   272 273 274 276
  • § 24. Узагальнені слова в реченнях з однорідними членами № 279-286

   279 281 282 284 285 286
  • § 25. Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями). Розділові знаки при звертаннях і вставних словах № 296-324

   296 298 299 300 301 303 306 308 309 310 311 312 313 317 321 322 324
  • § 26. Вставлені речення № 335-342

   335 336 337 339 340 341 342
  • § 27. Поняття про відокремлення. Відокремлені другорядні члени речення. Розділові знаки при відокремлених членах речення № 349-384

   349 350 351 354 359 363 366 367 370 372 374 375 376 380 381 383 384
  • § 28. Уточнювальні члени речення № 387-392

   387 389 390 391 392
 • УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО ПРОТЯГОМ РОКУ № 402-412

  402 403 404 405 408 410 411 412
Повідомити про помилку