ГДЗ Українська мова 8 клас М.І. Пентилюк, І.В. Гайдаєнко, А.І. Ляшкевич, С.А. Омельчук 2008 

ГДЗ Українська мова 8 клас М.І. Пентилюк, І.В. Гайдаєнко, А.І. Ляшкевич, С.А. Омельчук (2008 рік)
 • Автори:
 • Тип: Відповіді до підручника
 • Рік видання: 2008
 • Видавництво: Освіта, Київ
 • 7

Обери відповідь до вправи

 • ВСТУП № 4-6

  • § 1. Мова - найважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу № 4-6

   4 5 6
 • ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО. ПУНКТУАЦІЯ № 9-25

  • § 2. Словосполучення і речення. Члени речення. Звертання. Вставні слова № 9-16

   9 11 12 15 16
  • § 3. Просте і складне речення. Пряма мова і діалог № 18-25

 • СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І РЕЧЕННЯ № 30-60

  • § 4. Словосполучення. Будова і види словосполучень № 30-39

  • § 5. Види речень за метою висловлювання. Окличні речення. Види речень за будовою № 44-52

   44 45 52
  • § 6. Порядок слів у реченні. Логічний наголос № 53-60

   53 54 60
 • ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. ДВОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ. ГОЛОВНІ ТА ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ № 61-155

  • § 7. Головні члени речення. Підмет, способи його вираження № 61-70

  • § 8. Простий і складений присудки № 74-82

  • § 9. Тире між підметом і присудком № 84-90

  • § 10. Другорядні члени речення. Означення № 95-104

  • § 11. Прикладка як різновид означення № 106-113

  • § 12. Додаток № 119-123

  • § 13. Обставина. Види обставин № 129-138

  • § 14. Порівняльний зворот № 141-155

 • ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ. НЕПОВНІ РЕЧЕННЯ № 158-204

  • § 15. Односкладні речення. Означено-особове речення № 158-161

  • § 16. Неозначено-особове й узагальнено-особове речення № 164-171

  • § 17. Безособове речення № 175-182

  • § 18. Називне речення № 184-187

  • § 19. Повне й неповне речення. Тире в неповному реченні № 194-204

 • РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ № 207-237

  • § 20. Однорідні члени речення. Речення з кількома рядами однорідних членів № 207-208

  • § 21. Однорідні й неоднорідні означення № 215-222

  • § 22. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами № 228-237

 • РЕЧЕННЯ ЗІ ЗВЕРТАННЯМ, ВСТАВНИМИ СЛОВАМИ (СЛОВОСПОЛУЧЕННЯМИ, РЕЧЕННЯМИ) № 240-279

  • § 23. Речення зі звертанням. Звертання непоширені й поширені № 240-246

  • § 24. Вставні слова № 248-258

  • § 25. Вставні словосполучення і речення № 262-267

  • § 26. Узагальнення вивченого про розділові знаки при звертанні та вставних конструкціях № 272-279

 • РЕЧЕННЯ З ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ЧЛЕНАМИ № 281-355

  • § 27. Поняття про відокремлення № 281-283

  • § 28. Відокремлені означення № 288-294

  • § 29. Відокремлені прикладки № 303-312

  • § 30. Відокремлені обставини № 316-323

  • § 31. Узагальнення вивченого про розділові знаки в реченнях із відокремленими членами № 329-339

  • § 32. Відокремлені уточнювальні додатки та обставини № 349-355

 • ПОВТОРЕННЯ В КІНЦІ РОКУ № 364-376


Варто переглянути