ГДЗ Українська мова 8 клас М.І. Пентилюк, І.В. Гайдаєнко, А.І. Ляшкевич, С.А. Омельчук (2008 рік) 

Назад до ГДЗ 8 клас Українська мова
ГДЗ Українська мова 8 клас М.І. Пентилюк, І.В. Гайдаєнко, А.І. Ляшкевич, С.А. Омельчук (2008 рік)
12
 • Автори:
 • Тип: Відповіді до підручника
 • Рік видання: 2008
 • Видавництво: Освіта, Київ
 • Мова навчання: українська
 • ВСТУП № 4-6

  • § 1. Мова - найважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу № 4-6

   4 5 6
 • ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО. ПУНКТУАЦІЯ № 9-25

  • § 2. Словосполучення і речення. Члени речення. Звертання. Вставні слова № 9-16

   9 11 12 15 16
  • § 3. Просте і складне речення. Пряма мова і діалог № 18-25

   18 19 20 22 25
 • СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І РЕЧЕННЯ № 30-60

  • § 4. Словосполучення. Будова і види словосполучень № 30-39

   30 31 32 36 37 39
  • § 5. Види речень за метою висловлювання. Окличні речення. Види речень за будовою № 44-52

   44 45 52
  • § 6. Порядок слів у реченні. Логічний наголос № 53-60

   53 54 60
 • ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. ДВОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ. ГОЛОВНІ ТА ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ № 61-155

  • § 7. Головні члени речення. Підмет, способи його вираження № 61-70

   61 63 64 67 68 70
  • § 8. Простий і складений присудки № 74-82

   74 75 76 77 78 79 80 82
  • § 9. Тире між підметом і присудком № 84-90

   84 85 86 88 89 90
  • § 10. Другорядні члени речення. Означення № 95-104

   95 96 98 99 103 104
  • § 11. Прикладка як різновид означення № 106-113

   106 107 108 109 110 111 113
  • § 12. Додаток № 119-123

   119 120 121 122 123
  • § 13. Обставина. Види обставин № 129-138

   129 131 132 133 134 137 138
  • § 14. Порівняльний зворот № 141-155

   141 142 143 145 146 147 148 149 153 155
 • ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ. НЕПОВНІ РЕЧЕННЯ № 158-204

  • § 15. Односкладні речення. Означено-особове речення № 158-161

   158 161
  • § 16. Неозначено-особове й узагальнено-особове речення № 164-171

   164 165 168 171
  • § 17. Безособове речення № 175-182

   175 176 179 182
  • § 18. Називне речення № 184-187

   184 187
  • § 19. Повне й неповне речення. Тире в неповному реченні № 194-204

   194 195 199 200 201 204
 • РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ № 207-237

  • § 20. Однорідні члени речення. Речення з кількома рядами однорідних членів № 207-208

   207 208
  • § 21. Однорідні й неоднорідні означення № 215-222

   215 216 217 219 222
  • § 22. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами № 228-237

   228 230 235 237
 • РЕЧЕННЯ ЗІ ЗВЕРТАННЯМ, ВСТАВНИМИ СЛОВАМИ (СЛОВОСПОЛУЧЕННЯМИ, РЕЧЕННЯМИ) № 240-279

  • § 23. Речення зі звертанням. Звертання непоширені й поширені № 240-246

   240 241 246
  • § 24. Вставні слова № 248-258

   248 250 251 254 255 256 258
  • § 25. Вставні словосполучення і речення № 262-267

   262 264 265 267
  • § 26. Узагальнення вивченого про розділові знаки при звертанні та вставних конструкціях № 272-279

   272 273 279
 • РЕЧЕННЯ З ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ЧЛЕНАМИ № 281-355

  • § 27. Поняття про відокремлення № 281-283

   281 283
  • § 28. Відокремлені означення № 288-294

   288 291 292 293 294
  • § 29. Відокремлені прикладки № 303-312

   303 304 308 311 312
  • § 30. Відокремлені обставини № 316-323

   316 319 320 323
  • § 31. Узагальнення вивченого про розділові знаки в реченнях із відокремленими членами № 329-339

   329 331 334 336 338 339
  • § 32. Відокремлені уточнювальні додатки та обставини № 349-355

   349 350 352 353 355
 • ПОВТОРЕННЯ В КІНЦІ РОКУ № 364-376

  364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 376
Повідомити про помилку