ГДЗ Українська мова 9 клас С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова 2009 

ГДЗ Українська мова 9 клас С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова (2009 рік)
 • Автори:
 • Тип: Відповіді до підручника
 • Рік видання: 2009
 • Видавництво: Грамота, Київ
 • 1

Обери відповідь до вправи

 • ВСТУП № 1-12

  • § 1. Розвиток української мови № 1-12

   1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12
 • ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО У ВОСЬМОМУ КЛАСІ № 13-29

  • § 2. Просте неускладнене речення № 13-21

  • § 3. Просте ускладнене речення № 23-29

 • ПРЯМА І НЕПРЯМА МОВА № 32-70

  • § 4. Пряма і непряма мова як засоби відтворення чужої мови. Розділові знаки № 32-40

  • § 5. Заміна прямої мови непрямою № 41-50

  • § 6. Цитата як спосіб відтворення чужої мови. Розділові знаки № 52-59

  • § 7. Діалог. Розділові знаки № 60-70

 • СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ І ЙОГО ОЗНАКИ. СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ № 72-288

  • § 8. Складне речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв’язком № 72-84

  • § 9. Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому. Змістові відношення між частинами складносурядного речення № 85-94

  • § 10. Розділові знаки між частинами складносурядного речення № 96-107

  • § 11. Складносурядне речення і синонімічні конструкції № 108-121

  • § 12. Складнопідрядне речення. Будова і засоби зв'язку в ньому. Розділові знаки № 122-132

  • § 13. Основні види складнопідрядних речень. Складнопідрядне речення з підрядним означальним № 134-149

  • § 14. Складнопідрядне речення з підрядним з'ясувальним № 150-160

  • § 15. Складнопідрядні речення з підрядними обставинними. Підрядні речення місця, часу № 161-174

  • § 16. Складнопідрядне речення з підрядним способу дії, мрії й ступеня, з підрядним порівняльним № 175-190

  • § 17. Складнопідрядні речення з підрядними причини, мети, умови № 192-211

  • § 18. Складнопідрядні речення з підрядними наслідковими, допустовими № 212-224

  • § 19. Складнопідрядне речення з кількома підрядними частинами. Розділові знаки № 225-240

  • § 20. Змістові відношення між частинами безсполучникового складного речення № 243-252

  • § 21. Кома і крапка з комою в безсполучниковому складному реченні № 253-264

  • § 22. Двокрапка і тире в безсполучниковому складному реченні № 266-277

  • § 23. Безсполучникові складні речення і синонімічні конструкції № 278-288

 • СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ З РІЗНИМИ ВИДАМИ СПОЛУЧНИКОВОГО І БЕЗСПОЛУЧНИКОВОГО ЗВ'ЯЗКУ № 292-317

  • § 24. Розділові знаки в складному реченні з різними видами сполучникового і безсполучникового зв'язку № 292-302

  • § 25. Використання складних речень з різними видами сполучникового і безсполучникового зв'язку в текстах різних стилів № 303-317

 • СКЛАДНЕ СИНТАКСИЧНЕ ЦІЛЕ № 320-348

  • § 26. Складне синтаксичне ціле і його ознаки. Види і засоби міжфразного зв'язку № 320-330

  • § 27. Складне синтаксичне ціле і абзац № 333-339

  • § 28. Актуальне членування речень у висловлюванні: відоме і нове № 346-348

 • ЗВ'ЯЗНА МОВА (МОВЛЕННЯ) № 369-414

  • § 36. Тези прочитаного № 369

   369
  • § 39. Діалог-домовленість. Обговорення самостійно обраної теми № 384-386

  • § 42. Письмовий твір у публіцистичному стилі на морально-етичну тему № 405-414


Варто переглянути