ГДЗ Українська мова 9 клас М.І. Пентилюк, І.В. Гайдаєнко, А.І. Ляшкевич, С.А. Омельчук (2009 рік) 

Назад до ГДЗ 9 клас Українська мова
ГДЗ Українська мова 9 клас М.І. Пентилюк, І.В. Гайдаєнко, А.І. Ляшкевич, С.А. Омельчук (2009 рік)
3
 • Автори:
 • Тип: Відповіді до підручника
 • Рік видання: 2009
 • Видавництво: Не вказано
 • Мова навчання: українська
 • ВСТУП № 5-8

  • § 1. Розвиток української мови № 5-8

   5 6 8
 • ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО У 8 КЛАСІ № 13-28

  • § 2. Просте неускладнене й ускладнене речення № 13-28

   13 14 15 17 18 19 20 21 23 24 25 28
 • СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ № 31-80

  • § 3. Пряма мова. Розділові знаки в реченнях із прямою мовою № 31-39

   31 35 39
  • § 4. Непряма мова. Способи заміни прямої мови непрямою № 41-48

   41 42 46 48
  • § 5. Цитати. Розділові знаки при цитатах № 55

   55
  • § 6. Діалог № 63-80

   63 64 69 75 80
 • СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ № 83-322

  • § 7. Складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв’язком № 83-87

   83 87
  • § 8. Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку № 91-94

   91 94
  • § 9. Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення № 97-104

   97 98 99 101 102 103 104
  • § 10. Розділові знаки та інтонація між частинами складносурядного речення № 109-119

   109 110 112 119
  • § 11. Складнопідрядне речення, його будова і засоби зв’язку № 120-129

   120 122 125 126 127 129
  • § 12. Складнопідрядне речення з підрядною означальною частиною № 131-137

   131 133 136 137
  • § 13. Складнопідрядне речення з підрядною з’ясувальною частиною № 142-146

   142 146
  • § 14. Складнопідрядні речення з підрядними частинами місця й часу № 153-160

   153 155 159 160
  • § 15. Складнопідрядні речення з підрядними частинами способу дії, міри і ступеня № 162-166

   162 164 165 166
  • § 16. Складнопідрядні речення з підрядними частинами причини й мети № 169-174

   169 171 174
  • § 17. Складнопідрядне речення з підрядною частиною умови № 179-185

   179 181 184 185
  • § 20. Розділові знаки у складнопідрядних реченнях № 211-219

   211 212 214 215 219
  • § 21. Безсполучникове складне речення, смислові відношення між його частинами № 220-231

   220 221 222 225 226 228 231
  • § 22. Кома і крапка з комою в безсполучниковому складному реченні № 237-245

   237 238 239 240 242 245
  • § 23. Двокрапка в безсполучниковому складному реченні № 253-259

   253 254 255 256 257 258 259
  • § 24. Тире в безсполучниковому складному реченні № 261-274

   261 262 263 264 266 267 269 272 274
  • § 25. Складне речення із сурядним і підрядним зв’язком № 275-280

   275 276 277 278 280
  • § 26. Складне речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв’язком № 290-297

   290 291 292 294 295 297
  • § 27. Розділові знаки у складному реченні з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку № 299-305

   299 300 302 304 305
  • § 28. Стилістичні особливості складних речень з різними видами зв’язку № 309-322

   309 312 314 315 322
 • СКЛАДНЕ СИНТАКСИЧНЕ ЦІЛЕ № 324-375

  • § 29. Поняття про складне синтаксичне ціле № 324-327

   324 327
  • § 30. Складне синтаксичне ціле, абзац № 332-337

   332 337
  • § 31. Види і засоби міжфразного зв’язку № 343

   343
  • § 32. Актуальне членування речень у висловлюванні № 352-363

   352 359 361 363
  • § 33. Повторення вивчених пунктограм у простому і складному реченнях № 371-375

   371 375
 • ПОВТОРЕННЯ I СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО № 376-398

  • § 34. Слово як предмет вивчення № 376-386

   376 377 378 379 380 381 382 384 386
  • § 35. Мовні аспекти вивчення речення № 393-398

   393 396 398
Повідомити про помилку