ГДЗ Українська мова 9 клас М.І. Пентилюк, І.В. Гайдаєнко, А.І. Ляшкевич, С.А. Омельчук 2009 

ГДЗ Українська мова 9 клас М.І. Пентилюк, І.В. Гайдаєнко, А.І. Ляшкевич, С.А. Омельчук (2009 рік)
 • Автори:
 • Тип: Відповіді до підручника
 • Рік видання: 2009
 • Видавництво: Не вказано
 • 3

Обери відповідь до вправи

 • ВСТУП № 5-8

  • § 1. Розвиток української мови № 5-8

   5 6 8
 • ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО У 8 КЛАСІ № 13-28

  • § 2. Просте неускладнене й ускладнене речення № 13-28

 • СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ № 31-80

  • § 3. Пряма мова. Розділові знаки в реченнях із прямою мовою № 31-39

   31 35 39
  • § 4. Непряма мова. Способи заміни прямої мови непрямою № 41-48

  • § 5. Цитати. Розділові знаки при цитатах № 55

   55
  • § 6. Діалог № 63-80

 • СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ № 83-322

  • § 7. Складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв’язком № 83-87

   83 87
  • § 8. Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку № 91-94

   91 94
  • § 9. Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення № 97-104

  • § 10. Розділові знаки та інтонація між частинами складносурядного речення № 109-119

  • § 11. Складнопідрядне речення, його будова і засоби зв’язку № 120-129

  • § 12. Складнопідрядне речення з підрядною означальною частиною № 131-137

  • § 13. Складнопідрядне речення з підрядною з’ясувальною частиною № 142-146

  • § 14. Складнопідрядні речення з підрядними частинами місця й часу № 153-160

  • § 15. Складнопідрядні речення з підрядними частинами способу дії, міри і ступеня № 162-166

  • § 16. Складнопідрядні речення з підрядними частинами причини й мети № 169-174

  • § 17. Складнопідрядне речення з підрядною частиною умови № 179-185

  • § 20. Розділові знаки у складнопідрядних реченнях № 211-219

  • § 21. Безсполучникове складне речення, смислові відношення між його частинами № 220-231

  • § 22. Кома і крапка з комою в безсполучниковому складному реченні № 237-245

  • § 23. Двокрапка в безсполучниковому складному реченні № 253-259

  • § 24. Тире в безсполучниковому складному реченні № 261-274

  • § 25. Складне речення із сурядним і підрядним зв’язком № 275-280

  • § 26. Складне речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв’язком № 290-297

  • § 27. Розділові знаки у складному реченні з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку № 299-305

  • § 28. Стилістичні особливості складних речень з різними видами зв’язку № 309-322

 • СКЛАДНЕ СИНТАКСИЧНЕ ЦІЛЕ № 324-375

  • § 29. Поняття про складне синтаксичне ціле № 324-327

  • § 30. Складне синтаксичне ціле, абзац № 332-337

  • § 31. Види і засоби міжфразного зв’язку № 343

   343
  • § 32. Актуальне членування речень у висловлюванні № 352-363

  • § 33. Повторення вивчених пунктограм у простому і складному реченнях № 371-375

 • ПОВТОРЕННЯ I СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО № 376-398

  • § 34. Слово як предмет вивчення № 376-386

  • § 35. Мовні аспекти вивчення речення № 393-398


Варто переглянути

09.11 20:21
Нема 163 вправи

До вправи: 164