§ 10. Геологічна будова, рельєф та корисні копалини - РОЗДІЛ 2. МАТЕРИКИ