14. Різні прийоми розв’язування ірраціональних рівнянь та їхніх систем