ГДЗ Фізика 10 клас В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова 2018 Рівень стандарту

ГДЗ Фізика 10 клас В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова (2018 рік) Рівень стандарту
 • Автори:
 • Тип: Рівень стандарту
 • Рік видання: 2018
 • Видавництво: Ранок, Харків
 • 241

Фізика є одним із найбільш складних предметів у школі, тому учням знадобиться ГДЗ Фізика 10 клас В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова Рівень стандарту 2018 року нова програма. Цей збірник готових домашніх завдань допоможе перевірити будь-яку задачу. З ним Ви завжди будете впевненими в своїх знаннях та високих балах.


Обери відповідь до вправи

 • ВСТУП

  • § 1. Зародження і розвиток фізики як науки № 1-5

   1 2
  • § 2. Методи наукового пізнання. Фізичні величини та їх вимірювання. Невизначеності вимірювань № 1-3

   1 2 3
  • § 3. Скалярні і векторні величини № 1-3

   1 2 3
 • РОЗДІЛ I. Механіка

  • § 4. Основна задача механіки. Абетка кінематики № 1-5

   1 2 3 4 5
  • § 5. Швидкість руху. Середня і миттєва швидкості. Закони додавання переміщень і швидкостей № 1-7

   1 2 3 4 5 6
  • § 6. Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення № 1-5

   1 2 3 4 5
  • § 7. Вільне падіння і криволінійний рух під дією незмінної сили тяжіння № 1-4

   1 2 3 4
  • § 8. Рівномірний рух матеріальної точки по колу № 1-7

   2 3 5 6 7
  • § 9. Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона № 1-5

   1 2 3 5
  • § 10. Сила. Маса. Другий і третій закони Ньютона № 1-9

   1 2 3 4 5 6 7 8
  • § 11. Гравітаційне поле. Сила тяжіння. Перша космічна швидкість № 1-7

   1 2 3 4 5 6
  • § 12. Сила пружності. Вага тіла № 1-11

   1 2 3 4 5 6 7 8 11
  • § 13. Сила тертя № 1-7

   1 2 3 4 5 6
  • § 14. Рівновага тіл. Момент сили № 1-6

   1 2 3 4 5 6
  • § 15. Механічна робота. Кінетична енергія. Потужність № 1-9

   1 2 3 4 5 6 7 8 9
  • § 16. Потенціальна енергія. Закон збереження механічної енергії № 1-8

   1 2 3 4 5 6 7 8
  • § 17. Імпульс тіла. Реактивний рух. Пружне і непружне зіткнення № 1-4

   1 2 3 4
  • § 18. Рух рідини і газу. Підіймальна сила крила № 1-6

   1 2 3 4 5
  • § 19. Види механічних коливань № 1-6

   1 2 3 4 5 6
  • § 20. Математичний і пружинний маятники. Енергія коливань № 1-7

   1 2 3 4 5 6 7
  • § 21. Резонанс № 1-5

   1 2 3 4 5
  • § 22. Механічні хвилі № 1-5

   1 2 3
  • § 23. Звукові хвилі № 1-6

   1 2 3 4 5 6
 • РОЗДІЛ II. Елементи спеціальної теорії відносності

  • § 24. Постулати спеціальної теорії відносності. Релятивістський закон додавання швидкостей № 1-5

   1 2 3 4
  • § 25. Наслідки постулатів спеціальної теорії відносності № 1-5

   1 2 3 4
 • РОЗДІЛ III. Молекулярна фізика і термодинаміка

  • § 26. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії № 1-5

   1 2 3 4
  • § 27. Рух і взаємодія молекул* № 1-7

   1 2 3 4 5 6 7
  • § 28. Основне рівняння МКТ ідеального газу № 1-5

   1 2 3 4 5
  • § 29. Температура. Температурна шкала Кельвіна № 1-5

   1 2 3 4
  • § 30. Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси № 1-7

   1 2 3 4 5 6 7
  • § 31. Пароутворення і конденсація. Насичена і ненасичена пара. Кипіння № 1-7

   1 2 3 4 5 6 7
  • § 32. Вологість повітря. Точка роси № 1-5

   1 2 3 4 5
  • § 33. Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища № 1-6

   1 2 3 4 5 6
  • § 34. Будова та властивості твердих тіл. Анізотропія кристалів. Рідкі кристали № 1-4

   1 2 3
  • § 35. Механічні властивості твердих тіл № 1-6

   1 2 3 4 5 6
  • § 36. Внутрішня енергія і способи її зміни № 1-5

   1
  • § 37. Робота в термодинаміці № 1-5

   5
  • § 38. Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес № 1-6

   1 2 3 4 5 6
  • § 39. Принцип дії теплових двигунів. Холодильна машина № 1-4

   1 2 3 4
 • РОЗДІЛ IV. Електричне поле

  • § 40. Абетка електростатики № 1-4

   1 2 3
  • § 41. Електричне поле № 1-6

  • § 42. Робота з переміщення заряду в електростатичному полі. Потенціал № 1-5

  • § 43. Провідники і діелектрики в електричному полі № 1-8

  • § 44. Електроємність. Конденсатори. Енергія зарядженого конденсатора № 1-9

 • ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

 • ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ № 1 - 7


Варто переглянути

12.03 12:15
в аналізі слово натяг води нужно писати окремо

До вправи: Лаб.р.№7

24.11 10:23
НЕмає лабораторної роботи

До вправи: 5

04.10 21:55
після б повино йти в а не г

До вправи: 5

17.04 12:50
40+45+35 = 120. 120/3 = 40,а не 44

До вправи: Лаб.р.№7

14.01 11:48
Тут картинок 4 а не 3

До вправи: 2

Фізика на рівні стандарту

Учні, які вважають, що їм не потрібна фізика в майбутньому професійному житті, вивчають її на рівні стандарту. Тим не менше на цьому рівні кожен учень отримає достатньо знань про явища навколишнього світу, а ГДЗ з фізики для 10 класу Бар’яхтар, Довгий, Божинова буде надійним помічником на уроках в школі та під час виконання домашнього завдання.

Нова програма 2018 року

В 2018 році вийшов оновлений підручник з фізики для 10 класу, а до нього і ГДЗ знадобиться ГДЗ Фізика 10 клас В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова Рівень стандарту. Новим збірником з відповідями ви можете скористатися безпосередньо на нашому порталі «12 балів» онлайн зі свого смартфона або планшета.

Задачі з фізики

Протягом року учні не раз вирішуватимуть задачі з фізики. Для цього їм потрібно знати фізичні формули та закони фізики. Якщо при вирішенні виникнуть спідні питанні, Ви можете звернутися до вчителя чи вчительки, а також скористатися довідниками чи ГДЗ. Частіше обмінюйтесь думками щодо рішення задачі зі своїми однокласниками, це допоможе Вам краще їх розуміти.

Лабораторна робота з фізики

Щоб краще розуміти природні фізичні явища, школярі виконують лабораторні роботи. На цих уроках учні навчаються безпечно проводити досліди та самостійно користуватися лабораторним обладнанням та вимірювальними приладами. Завдання з розділу «Фізичні задачі навколо нас» підібрано задачі з проблемними ситуаціями з повсякденного життя.

ГДЗ з фізики на 12 балів

Що потрібно зробити, щоб отримати 12 балів з фізики за домашню роботу у 10 класі? Насамперед, слід уважно та ретельно прочитати пройдену тему, потім виконати всі завдання, а тоді перевірити їх за допомогою ГДЗ Фізика 10 клас Бар’яхтар, Довгий, Божинова Рівень стандарту 2018 року.

Фізика в 10 класі В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова онлайн

На порталі «12 балів» Ви можете знайти будь-який збірник ГДЗ онлайн, а в тому числі і Фізика 10 клас В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова Рівень стандарту 2018 року. Ви можете переглядати цей посібник зі свого смартфона чи планшета в будь-який час.