ГДЗ Українська мова 10 клас О.М. Авраменко (2018 рік) 

Назад до ГДЗ 10 клас Українська мова
ГДЗ Українська мова 10 клас О.М. Авраменко (2018 рік)
93
НОВА програма
 • Автори:
 • Тип: Відповіді до підручника
 • Рік видання: 2018
 • Видавництво: Грамота, Київ
 • Мова навчання: українська

Підручник відповідає вимогам Державного стандарту освіти та чинній програмі з української мови для 10 класу (2018, рівень стандарту).

У виданні подано теоретичний матеріал що стосується норм сучасної української літературної мови, вивчення якого спрямоване на уникнення учнями лексичних, орфоепічних, орфографічних і морфологічних помилок. Велику увагу приділено практичній риториці, опанування основ якої спрямоване на вироблення в учнів навичок виступати публічно.

 • § 1. ЛЕКСИКОГРАФІЯ № 1-7

 • § 2. ТИПИ СЛОВНИКІВ № 1-7

 • § 3. МОВНА НОРМА № 1-7

 • § 4. ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СЛОВА. ЛЕКСИЧНА ПОМИЛКА. СЛОВО І КОНТЕКСТ № 1-7

 • § 5. СЛОВА ВЛАСНЕ УКРАЇНСЬКІ Й ЗАПОЗИЧЕНІ № 1-7

 • § 6. ЛЕКСИЧНІ ТА ФРАЗЕОЛОГІЧНІ СИНОНІМИ, АНТОНІМИ. СИНОНІМІЧНЕ БАГАТСТВО МОВИ № 1-7

 • § 7. ПАРОНІМИ № 1-7

 • § 8. ПОРУШЕННЯ ЛЕКСИЧНОЇ НОРМИ. КАЛЬКИ З ІНШИХ МОВ. УЖИВАННЯ СЛІВ У НЕВЛАСТИВОМУ ЗНАЧЕННІ № 1-7

 • § 9–10. ОСНОВНІ ГРУПИ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ. БАГАТОЗНАЧНІСТЬ, СИНОНІМІЯ Й АНТОНІМІЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ № 1-7

 • § 11–12. УТВЕРДЖЕННЯ ЛЕКСИЧНОЇ НОРМИ В СЛОВНИКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. ЕСЕ № 1-7

 • § 13–14. РИТОРИКА ЯК МИСТЕЦТВО. МОВЛЕННЄВА СИТУАЦІЯ № 1-7

 • § 15–16. ОСОБИСТІСТЬ МОВЦЯ. ВИМОГИ ДО ОРАТОРА № 1-7

 • § 17–18. КОНТАКТ З АУДИТОРІЄЮ № 1-7

 • § 19–20. ПІДГОТОВКА ТЕКСТУ ДО ВИСТУПУ № 1-7

 • § 21–22. СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА МОВЛЕННЄВОЇ ПОВЕДІНКИ № 1-7

 • § 23. МИЛОЗВУЧНІСТЬ № 1-7

 • § 24–25. ОСНОВНІ ПРАВИЛА ВИМОВИ ЗВУКІВ № 1-7

 • § 26–27. ОСНОВНІ ПРАВИЛА НАГОЛОШУВАННЯ СЛІВ № 1-7

 • § 28. ОРФОГРАФІЯ. НЕНАГОЛОШЕНІ ГОЛОСНІ е, и № 1-7

  2 3 4 5 6 7
 • § 29. АПОСТРОФ № 1-7

  2 3 4 5 6 7
 • § 30. М’ЯКИЙ ЗНАК (ЗНАК М’ЯКШЕННЯ) № 1-7

  2 3 4 5 6 7
 • § 31. ЧЕРГУВАННЯ ЗВУКІВ. ЗМІНИ ПРИГОЛОСНИХ ПРИ ДОДАВАННІ СУФІКСІВ -ськ-, -ств- № 1-7

 • § 32. СПРОЩЕННЯ ПРИГОЛОСНИХ № 1-7

 • § 33–34. ПОДВОЄНІ ЛІТЕРИ № 1-7

 • § 35–36. ПРАВОПИС ПРЕФІКСІВ І СУФІКСІВ № 1-7

 • § 37–38. УЖИВАННЯ ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ № 1-7

 • § 39–40. ПРАВИЛА ПЕРЕНЕСЕННЯ СЛІВ. ГРАФІЧНІ СКОРОЧЕННЯ № 1-7

 • § 41. НАПИСАННЯ СКЛАДНИХ СЛІВ № 1-7

 • § 42. НАПИСАННЯ СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ № 1-7

 • § 43. СКЛАДНІ ВИПАДКИ НАПИСАННЯ ПРІЗВИЩ № 1-7

 • § 44–45. СКЛАДНІ ВИПАДКИ НАПИСАННЯ ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВ № 1-7

 • § 46. РОЗРІЗНЕННЯ ПРИСЛІВНИКІВ І СПІВЗВУЧНИХ СПОЛУК № 1-7

 • § 47. НАПИСАННЯ не, ні З РІЗНИМИ ЧАСТИНАМИ МОВИ № 1-7

 • § 48. МОРФОЛОГІЧНА НОРМА № 1-7

 • § 49. РІД ІМЕННИКА № 1-7

 • § 50–51. ЧИСЛО ІМЕННИКА № 1-7

 • § 52–53. СКЛАДНІ ВИПАДКИ ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКА № 1-7

 • § 54. ЗАКІНЧЕННЯ -а (-я), -у (-ю) В ІМЕННИКАХ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ РОДОВОГО ВІДМІНКА ОДНИНИ № 1-7

 • § 55–56. ОСОБЛИВОСТІ КЛИЧНОГО ВІДМІНКА № 1-7

 • § 57–58. ТВОРЕННЯ Й ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕН ПО БАТЬКОВІ № 1-7

 • § 59–60. СУПЕРЕЧКА ЯК ВИД КОМУНІКАЦІЇ. ПРАВИЛА ВЕДЕННЯ СУПЕРЕЧКИ № 1-7

 • § 61–62. ТЕЗА Й АРГУМЕНТИ № 1-7

 • § 63–64. ПОЛЕМІЧНІ ПРИЙОМИ. МИСТЕЦТВО ВІДПОВІДАТИ НА ЗАПИТАННЯ № 1-7

Повідомити про помилку