ГДЗ Українська мова 10 клас С. О. Караман, О. М. Горошкіна, О. В. Караман (2018 рік) Профільний рівень

Назад до ГДЗ 10 клас Українська мова
ГДЗ Українська мова 10 клас С. О. Караман, О. М. Горошкіна, О. В. Караман (2018 рік) Профільний рівень
95
НОВА програма
 • Автори:
 • Тип: Профільний рівень
 • Рік видання: 2018
 • Видавництво: Ранок, Харків
 • Мова навчання: українська
 • Мова як суспільне явище. Українська мова в Україні

  • § 2. Проблема екології української мови. «Мовний суржик». Українська мова як одна з індоєвропейських мов. Ознаки самобутності української мови

   13
  • § 3. Культура усного і писемного мовлення

   17 19 21 26
  • § 4. Поняття про колорит мовлення. Словник-довідник з культури української мови

   30 32 34 35
 • З історії української мови

  • § 6. Поява писемності у східних слов’ян. Створення слов’янського алфавіту

   46
  • § 7. Короткі відомості з історії української писемності

   52
  • § 8. Особливості розвитку української мови на сучасному етапі

   54 55 57
 • Сучасна українська мова як вища форма існування національної мови

  • § 9. Форми існування мови

   61 63
  • § 10. Писемна і усна форми літературної мови

   65
  • § 11. Діалекти як історична база літературних мов. Територіальні і соціальні діалекти

   67 73 76
 • Фонетика української літературної мови

  • § 12. Місце фонетики та орфоепії в системі мови. З історії української фонетики

   82
  • § 13. Класифікація голосних звуків. Звук мовлення і фонема. Інваріант, позиційний варіант фонеми

   85 89
  • § 14. Класифікація приголосних звуків

   90 91
  • § 15. Асимілятивні й дисимілятивні процеси в групах приголосних

   98 99 100 101
  • § 16. Подовження, спрощення в групах приголосних. Приставні приголосні. Метатеза

   104 105 107 109 113
  • § 17. Основні історичні чергування приголосних звуків при словозміні і словотворенні

   114 115 116 117 118 119 120 121 122 124
  • § 18. Чергування [о] та [е] з [і]. Чергування [о] і [е] з нулем звука. Чергування [о] з [е] після [ж], [ч], [ш], [sдж] та [й]

   126 127 129
  • § 19. Основні випадки чергування у–в, і–й, з–із–зі (зо). Милозвучність української мови. Стилістичні засоби фонетики. Звукопис

   130 131 133 139
 • Українська орфоепія

  • § 20. Основні норми сучасної літературної вимови. Особливості вимови голосних, приголосних звуків та їх сполучень

   140 141 143
  • § 21. Вимова звукосполучень приголосних

   150 152
  • § 22. Соціолінгвістичні фактори, що впливають на вимову людини. Основні джерела нормативного мовлення. Мова масмедіа. Сценічна мова

   157 160
  • § 23. Інтонаційні особливості українського мовлення. Наголос в українській мові

   163
Повідомити про помилку