Розділ 4. Многогранники - § 19. Правильні многогранники

703. Площа поверхні куба дорівнює квадрату довжини його грані помноженому на шість.

Формула площі куба: S = 6 a2 де S - площа куба, a - довжина грані куба.

 

a) a = 12 сm, S = 6a cm2, S = 6 * (12)2 =  864 cm2;

б) a = 0,1 cm, S = 6 * (0,1), S = 0,06 cm2

Повідомити про помилку