Числа. Дії з числами. Рівняння. Сюжетні задачі - Сторінки 45 - 77

Реклама:

Завдання 133. 

1) Прочитай задачу. Мала́ циркулярна пила розпилює в  середньому 24 колоди дерева за 6 год, а велика  — за 3 год. За скільки годин обидві пили розпиляють ці колоди, якщо працюватимуть разом?

2) За яким планом розв’язуються задачі на спільну роботу? Розв’яжи. Склади вираз до задачі.

3) Зістав дані і шукане:

24 → 6     24 → 3       24 → 2.


2)

М.п. – 24 кол. – 6 год
В.п. – 24 кол. – 3 год
Разом – 24 кол. –
? год


1) 24 : 6 = 4 (кол.) – мала цикрулярна пила за 1 годину;

2) 24 : 3 = 8 (кол.) – велика цикрулярна пила за 1 годину;

3) 4 + 8 = 12 (кол.) – велика та мала циркулярні пили разом за 1 годину;

4) 24 : 12 = 2 (год)

24 : (24 : 6 + 24 : 3) = 2 (год)

Відповідь: за 2 години обидві пили розпилили ці колоди, якщо працюватимуть разом


3)

24 → 6 – розпилює мала циркулярна пила за 1 годину;

24 → 3 – розпилює велика цикрулярна пила за 1 годину;

24 → 2 – велика та мала циркулярні пили за 1 годину, якщо будуть працювати разом.

Повідомити про помилку
Реклама: