Просторові відношення. Геометричні фігури

Реклама:

Завдання 215. Розглянь паралелепіпед і дай відповіді на запитання.

1) Які 3 грані для нас видимі?

2) Скільки граней приховані?

3) Яким граням належить вершина D?

4) Які 4 вершини належать зеленій грані?

5) Які 4 вершини не належать синій грані?

6) Яким граням належить ребро CD?

7) Які ще 3 ребра мають таку ж довжину, як ребро BC?

8) Яка грань є така ж за розміром, як і синя грань?

9) Якій грані рівна грань ABСD?


1) АЕНО, АВСD, DНGС.

2) 3.

3) АЕНD, НОС, DСВА.

4) А, В, С, D.

5) АВFЕ.

6) АВСО, DНGС.

7) АО, ЕН, FG.

8) АВFЕ.

9) ЕFGН.

Повідомити про помилку
Реклама:
-->